MILIEU

Hoe werkt het?
Onder de grond, op zo’n 200 meter diepte, bevinden zich vier warme bronnen en vier koude bronnen. Deze bronnen fungeren als een ‘thermosfles’. In de warme bronnen wordt warm (grond)water opgeslagen en warm gehouden; in de koude bronnen blijft koud water koel.
Zoemr

Zomer

In de zomer wordt het systeem omgedraaid. Dan wordt het koude water uit de koude bronnen gebruikt om de kas te koelen. Alleen bij heel warm weer is het nodig dit water nog verder te koelen. Dat gebeurt ook door de warmtepompen. Het retourwater staat vervolgens warmte af aan de warme bronnen.
Winter

Winter
In de winter brengt de WKO de warmte uit de warmtebronnen omhoog door grondwater naar boven te pompen. Dat water heeft dan ongeveer een temperatuur van 17ºC. Daarna warmen warmtepompen het water verder op tot 45ºC. In de hele kas is een uitgebreid netwerk van leidingen aangebracht, waar het warme water doorheen kan stromen. Zo wordt de hele kas verwarmd. Als het water is rondgepompt door de kas, is het afgekoeld. Het systeem pompt dat afgekoelde water terug in de koude bronnen. Daar wordt het gekoelde water dan opgeslagen.
WKK-installatie
De energie die nodig is in de kas wordt op een milieubewuste manier opgewekt, door middel van een WKK (WarmteKrachtKoppeling) installatie. De warmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom in deze installatie wordt volledig gebruikt om de kas te verwarmen.
Drainagewater circuleren
Bos Flowers & Orchids werkt met een drainagesysteem. Het water waarmee onze producten besproeid worden, wordt in de grond opgevangen door een drainagesysteem. Dit systeem pompt het water naar een eigen waterzuivering die het water prepareert voor hergebruik.
Recycling
Waar mogelijk nemen wij de verantwoordelijkheid ons afval op alle mogelijke manieren te scheiden. Hier zijn wij dan ook zeer consequent in en dragen op die manier bij aan het recyclen van het afval.